Om Consendo   AXP    AXP light   RXP   HR   G2A   Kunder   Kontakt   Forside   Log på 
  AXP økonomi   Beskrivelse   Moduler   Rekruttering   Screenshots   Bestil demoadgang  


 
Sådan sparer du
Finde de vikarer som kunden syntes bedst >> 
G-dage 
Finde de rigtige vikarer hurtigt 
Have styr på hvilke ordrer der endnu ikk >> 
Have styr på hvilke vikarer der er ledig >> 
Udsende kampagne breve til udvalgte kund >> 
Kontakte ledige vikarer med sms 
Lade nye vikarer indtaste cv direkte ove >> 
Udsende bekræftelser og beskeder på e-ma >> 
Have overblik over hvem der er i arbejde 
Se dækningsbidraget på ordrer og uger 
Holde styr på de enkelte konsulenters ar >> 
Udskrive breve og bekræftelser med et tr >> 
Se hvad dine kollegaer har aftalt med ku >> 
Huske at kontakte kunden 

AXP løn og fakturering

Som en forlængelse af ordreprocessen i AXP tilbydes modulet økonomi. Modulet håndterer timehåndtering, løn og faktureringsberegning, samt integration med de mest anvendte erp og lønsystemer.

Dette modul er udarbejdet specifikt til vikarbranchen, og dækker dermed alle de specielle behov, der findes i denne branche.

Overfører data
AXP økonomi sørger for at opdatere vikarer og kunders data i erp og lønsystemet. Dermed skal alle data kun oprettes og registreres et sted.
Programmet overfører desuden alle ordrer til fakturering, med det korrekte timeantal og timesats inkl. tillæg.
Lønsystemet modtager det præcise løngrundlag inkl. overarbejdstimer og tillæg.

Med AXP økonomi klares fakturering og aflønning med ganske få klik.
Udover løn og fakturering indeholder modulet en lang række forbedringer i ordreproces og rapportering.
AXP løn fungerer sammen med basic og medico versionen af AXP.


Automatisk beregning
Alle beregninger sker gennem en kraftig database, som kender reglerne for arbejdstider, overarbejde, tillæg, G-dage, sygedagpenge osv. Alle regler kan sættes op og ændres af bureauet selv og beløb er tidsstyret, således at nye satser automatisk træder i kraft på rette tidspunkt.
Timeberegningen sker på grundlag af indberettede timer på ordrerne. Pro-AXP kender i forvejen det aftalte antal timer derfor skal bureauet blot registrere evt. afgivelser.
Hvis et arbejde er udført i den aftalte periode og tidsrum, godkender bureauet blot registreringen uden at skulle indtaste timer systemet beregner automatisk resten.

Styring af timesedler
AXP holder styr på alle ordrer, hvilke er i gangværende, hvem mangler at aflevere timesedler,
Konsulenten kan bede Pro-AXP om at rykke de vikarer der endnu ikke har afleveret. Dette ske gennem e-mail, sms eller brev eller systemet kan blot udskrive en liste, som konsulenten derefter selv kan følge op på.

Alle timer kan indberettes af vikaren over Internettet direkte ind i AXP. AXP forudfylder timesedlen med den arbejdsperiode der er aftalt med kunden. Dermed skal vikaren eller bureauet kun udfylde de tidspunkter der afviger fra det oprindeligt aftalte.

Fakturering
AXP overfører alle faktura oplysninger til jeres økonomiprogram og gør disse parat til fakturering. I praksis er der meget lidt arbejde forbundet med at fakturere ordrer der spares ca. 80% af den normale håndteringstid.
Bureauet kan vælge hvor detaljeret fakturaen skal være, - skal timerne specificeres pr. dag, vikar, ordre - skal ordrebeskrivelse med mv.

Fakturering kan ske løbende og uafhængig af lønkørslen.
Da systemet hjælper med at få rapporteret timer ind hurtigt og letter faktureringsarbejdet, er det muligt uden unødvendigt tidsforbrug, at fakturere ordrerne løbende. Dermed forbedres bureauets likviditet betydeligt.

Lønkørsel
AXP overfører alle lønoplysninger til jeres økonomiprogram og gør disse parat til lønkørsel. Ved at anvende den avancerede overenskomstberegner vil der i praksis være minimalt arbejde forbundet med at beregne løngrundlaget. Normalttimeløn og alle tillæg udregnes automatisk baseret på den enkelte kundes lokalaftale. Der kan spares ca. 80% af den normale håndteringstid.
Bureauet kan vælge hvor detaljeret lønsedlen skal være, - skal timerne specificeres pr. dag, kunde, ordre mv. Ydermere findes modul så lønsedler kan importeres i systemet og gøres tilgængelig på vikarens egen beskyttede side i systemet - herved kan hentes store besparelser i porto.

Transparent integration
Gennem et generisk interface foregår fuldstændig integrationen med økonomi og lønprogrammet.
Interfacet sikrer at AXP arbejder optimalt sammen med de mest udbredte programmer.

Følgende ERP og lønsystemer er understøttet af AXP WTI


  • Navision C5

  • Concorde XAL

  • XAL løn

  • C5 løn

Understøttet vha. ekstra modul


  • Navision financial

  • Navision attain

  • Inline løn

  • Dataløn

  • Huldt & lillevik

Service for vikar og kunde
Kunder og vikarer kan gennem Internettet komme ind og se deres egene data. Hvad er der optjent af løn, hvor stort har vikarforbruget været denne måned osv.

Økonomisk overblik
Med økonomi modulet er det muligt at få et præcist overblik over økonomien på bureauet. Hvad er omsætningen og DB på de enkelte kunder. Hvad er DB på de enkelte vikarer.
Hvor meget er der omsat og tjent de enkelte måneder og hvordan er det fordelt på forretningsområde og geografisk område.

Fleksibel løsning
AXP er opbygget særdeles fleksibelt - det er muligt selv at ændre overenskomster, regler, tider osv. Dermed undgår bureauet store konsulentregninger, hver gang noget skal ændres ? noget som ellers er meget udbredt indenfor økonomisystemer.

Søg
Søg efter