Om Consendo   AXP    AXP light   RXP   HR   G2A   Kunder   Kontakt   Forside   Log på 
  AXP økonomi   Beskrivelse   Moduler   Rekruttering   Screenshots   Bestil demoadgang  


 

Pro-AXP

Pro-AXP dækker alle de arbejdsprocesser, der er i et moderne vikar- og rekruteringsfirma - lige fra første kunde- og vikarkontakt, gennem ordre, registrering til fakturering. Systemet effektiviserer mange forretningsgange betydeligt, og er det eneste større produktspecialiseret styringssystem, der er udviklet specielt til branchen.

Desuden håndterer systemet også muligheder for opsøgende kundekontakt og telemarketing. Systemet er en ægte flerbruger løsning, der kan betjenes af afdelinger på flere lokationer samtidig - kan også umidelbart bruges til hjemmearbejdspladser.


Pro-AXP er udviklet i samarbejde med en række vikarbureauer i Danmark, der tilsammen repæsenterer de fleste faggrupper og arbejdsområder, således at systemet fungerer optimalt for alle - uanset hvilke arbejdsprocesser/forretningsgange og typer af vikarer, det enkelte bureau har valgt at beskæftiget sig med - Pro-AXP er så fleksibel, at det kan opsættes netop til Deres bureau.


Arbejd effektivt - spar intern tid


De fleste bureauer vil kunne arbejde betydeligt mere effektivt med brug af Pro-AXP, der strømliner deres arbejdsgange. At håndtere så mange ordrer og medarbejdere som et vikarkureau gør, kan hurtigt blive et meget stort administrativt arbejde. Pro-AXP samler trådene og giver en daglig tidsmæssig besparelse, for den enkelte konsulent på 22% - hvis man i dag håndterer disse ting på papir, og 13% i forhold til de mest udbredte it systemer.


Samtidig giver det ledelse et enestående overblik over bureauets nøgletal og de igangværende aktiviteter - helt ned på områder og personer. Pro-AXP leverer derudover en fælles vidensbase, således at alle aftaler og ordrer, der er lavet for kunder og vikarer er tilgængelige for den enkelte konsulent. Dette er uundværgeligt for alle bureauer, som ønsker at levere professionel service -også i perioder, hvor konsulenten er fraværende eller fratrådt.

Ordrehåndtering

Pro-AXP håndterer oprettelse af ordrer med tilknyttet søgning på vikarer der overholder et eller flere kriterier, f.eks.: vil arbejde med en bestem type arbejde, er ledig i arbejdsperioden, som vil arbejde på et bestemt tidspunkt, vil arbejde indenfor det geografiske område, vurdering hos pågældende kunde, alder, køn, bestemte kvalifikationer. Pro-AXP håndterer også alle specille ordresituationer, f.eks. forlængelse af ordrer, sygemelding, ændring i antal vikarer o.lign. Pro-AXP giver et overblik over hvor og hvornår alle vikarer er i arbejde og dette kan fordeles på arbejdsområde, afdeling og konsulent.Pro-AXP udskriver eller e-mailer selv relevante arbejdssedler og ordrebekræftelser.Timeregistrering kan ske over Internettet, således at bureauet er fri for at indtaste og arkivere traditionelle timesedler. Denne procedure indeholder også kundens godkendelse timeregistreringen. Det er op til det enkelte bureau om man ønsker at bruge denne form for timeregistrering, men den kan spare en del tid i administrationen. 


Hurtigt og simpelt


Et vigtigt område i udviklingen af Pro-AXP har været at gøre systemet hurtigt og simpelt at arbejde med. Ting skal gøres enkelt og hurtigt - også selvom at der er mange funktioner involveret. Vi har arbejdet hårdt og målrettet med dette, gennem omfattende brugertest, erfagrupper og flere testmodeller. Pro-AXP løsningen kan oprette en ordre på meget få klik. Det kan lade sig gøre fordi systemet selv kan beregne en masse ting omkring ordren. Ligeledes udskriver eller e-mailer systemet selv ordrebekræftelser til vikarer og kunder.


Muligheder med Internet


Muligheden for at lade nogle funktioner foregå over Internettet er valgfri. Alting kan oprettes og ændres uden at bruge Internetfunktioner. For dem der vil udnytte Internettets muligheder er der dog mange fordele at hente. Brugen af Internet direkte i produktet gør, at bureauet vil slippe for betydelig mængder registreringsarbejde, da alle registreringer foretaget over Internettet af vikar og kunde, lægges direkte ned i den centrale database (der er dog mulighed for at skulle godkende indtastninger inden de endeligt registreres). Vi mener ikke at brugen af Internet skal erstatte den personlige kontakt, men Internet vil give mere tid som i sidste ende kan bruges på kunder og vikarer. På Internettet er det blandt  andet muligt for vikaren at angive hvornår han kan arbejde, registrere timer, ligesom nye vikarer vil have adgang til registrere sig som vikarer. Både kunder og vikarer kan have adgang til at se deres gamle ordre og arbejdssedler samt at se kommende ordrer.


Tilpasset til jeres bureau


Vikarbureauer arbejder meget forskelligt afhængig af om de har f.eks. kontor, pleje, lagervikarer. Pro-AXP systemet er opbygget således at man som bureau kan tilpasse sin løsningen så den passer præcis til bureauet.. Har man brug for en avanceret udvælgelse hvor man søger på adskillige kvalifikationer, stamdata o.lign. kan man bruge den avanceret søgning, har man blot brug for en bestemt type vikarer indenfor et område som er ledige i ordreperioden kan man nøjes med en simpel søgning.


Alle andre arbejdsgange og registreringer tilpasses også let i Pro-AXP.

AXP-sidebillede