Om Consendo   AXP    AXP light   RXP   HR   G2A   Kunder   Kontakt   Forside   Log på 
  Gennemgang   FAQ  


 

Pro-RXP

Pro-RXP håndterer stillingsopslag, ansøgninger, automatisk udsendelse af breve, samtaler, håndtering af tests, arkivering af ansøgninger og tests.Alle disse ting strømlines af systemet og håndteres i høj grad automatisk.

Systemet vil tilføje en ansøgningsside til virksomhedens hjemmeside. På denne vil en ansøger (opfordret/uopfordret), kunne indskrive sine stamdata, udfylde nogle relevante kvalifikationer og vedlægge sit cv.Ansøgningen vil herefter automatisk blive registreret af systemet, der samtidig enten udskriver eller e-mailer en bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Systemet kan også udsende indkaldelse til samtale og andre valgfrie breve.

Hvis en ansøgning modtages på e-mail eller på post indlægges denne af afdelingen selv, men håndteres herefter automatisk af systemet.Normalt vil virksomheden kunne dele ansøgerne op i tre grupper, dem som ikke modsvarer stillingens og virksomhedens krav, dem som måske kunne være egnet til stillingen eller andre stillinger, og dem som virksomheden ønsker at indkalde til samtale.

Den første gruppe vil typisk modtage et høfligt afslag og gruppe to og tre vil modtage et brev om, at man behandler deres ansøgning. Og af disse vil man så indkalde en række til samtale. Når man har fundet den rigtige ansøger vil man ofte sende de øvrige et afslag, og dermed afslutte ansættelsesrunden. Pro-RXP giver imidlertid mulighed for at man kan føre interessante ansøgere til et kandidatkartotek, hvorfra de kan indgå i fremtidige søgninger/stillingsopslag.

Overalt i processen, fra ansøgningerne modtages til den rette kandidat er fundet giver Pro-RXP personaleafdelingen en række muligheder, såsom brevfletning, udtræk m.m. Pro-RXP hjælper også automatisk med at vedlige-holde kandidatkartoteket, eksempelvis ved udsendelse af årlige breve til kandidaterne m.m.