PayCheck

Vi har udviklet markedets, måske bedste lønsystem til vikarbureauer. Vi kalder systemet PayCheck.

Hvad er PayCheck?

PayCheck er fremtidens lønsystem, specielt udviklet til at håndtere de udfordringer som virksomheder i vikar- og rekrutteringsbranchen har i forbindelse med håndtering af løn til vikarer.

PayCheck er et webbaseret lønsystem som håndterer og forenkler bureauets behov for at beregne og afregne løn til et stort antal timelønnede vikarer med individuelle krav til lønsatser, pensionsberegning, optælling af SH og fritvalg, statistik etc. Systemet er baseret på mange lønarter og mange individuelle pensionssatser og tælleværker.

Lønarter

Systemet bygger på anvendelse af lønarter som grundlag for beregning af løn. Systemet leveres med et antal standardlønarter, men kunden kan løbende oprette nye lønarter. For hver lønart kan opsættes individuelle beregningsregler og herved fastlægges om en lønart f.eks. beregner AM, er skattepligtig, beregner feriepenge etc.

Løngrupper

Systemet anvender løngrupper som grundlag for særlige beregninger og tælleværker som f.eks. Pensionssatser, SH, Fritvalg etc. Kunden kan oprette så mange løngrupper som nødvendigt og således opnå den fleksibilitet at den samme lønart kan anvendes med reference til forskellige løngrupper og således håndtere forskellige satser og optællinger afhængig af løngruppe og overenskomstområde.

Integration

PayCheck er integreret med eIndkomst og systemet henter således automatisk data fra eIndkomst (skattekort og trækprocent) for de medarbejdere, som er oprettet i systemet. Systemet er yderligere fuldt integreret med vikarsystemet AXP.

Import af løndata

Data kan importeres direkte til PayCheck via fil-import eller webservice. Importen kan opsættes med validering af data således at systemet automatisk validerer data i forbindelse med importen.

Beregning af løn

Når løndata er importeret eller oprettet i PayCheck, beregner systemet løn. Dette gennemføres ved at oprette en lønkørsel fastlagt som en periode og en medarbejderprofil. Til lønkørslen knyttes medarbejdere samt lønlinier og herefter er systemet klar til at beregne løn

Afregning

Når løn er beregnet og godkendt, gennemføres afregning af løn. Afregningen af løn består i at systemet danner diverse filer til medarbejdere, bankoverførsel, myndigheder, banker, pensionselskaber, økonomisystemer etc.

Der kan opsættes individuelle rettigheder pr. bruger i systemet og således kan det fastlægges hvem der f.eks. må oprette medarbejdere, afregne løn etc.

Hvis du vil høre mere om løsystem PayCheck så kontakt os!